Изявление на ръководството на ЧЕЗ в България във връзка с посегателствата над енергийна инфраструктура

 

Ръководството на ЧЕЗ в България осъжда остро всички посегателства над инфраструктурни обекти, включително на жп и енергийна инфраструктура. Случаи като кражбата,  довела до инцидента с дерайлиралия товарен влак в събота и множеството увреждания и кражби на кабели и други елементи на енергийната инфраструктура, застрашават живота, здравето и сигурността на гражданите и нормалното функциониране на институциите.

Ние се присъединяваме  към отправените предложения този род противообществени прояви да бъдат определени като тероризъм.

Настояваме за спешни промени в Наказателния кодекс и съответните, свързани с това документи, включително Закона за управление на отпадъците. Необходими са по-сериозни наказания за извършителите на подобни посегателства върху жп, електроенергийната и др. инфраструктури.

Законът трябва да подходи с тежка ръка към всички, които нанасят не само материални щети, но и застрашават човешки животи. Нашата позиция е, че трябва да бъдат инкриминирани  сериозно не само те, но и пунктовете, които изкупуват технологичен отпадък на метали. В момента контролът и наказанията не са достатъчно сериозни, за да предотвратят този род действия.

Обръщаме се към всички доставчици на комунални  услуги, чиито съоръжения са постоянно обект на посегателства, кражби и увреждания,  за единни действия за прекратяване на тази порочна практика и на подобни престъпни посегателства. От кражбите страда  цялостната икономика на страната, както и всеки един български гражданин, който често заплаща пораженията от собствения си джоб и чийто живот е застрашен.

Посегателствата  над съоръжения на ЧЕЗ застрашават захранването на важни държавни, общински, социални и свързани със сигурността и вътрешния ред на страната обекти. Още по-лошото обаче е, че последствията от това, което се случва сега, са дългосрочни, защото възстановяването на щетите от  посегателствата намалява инвестиционните възможности на компанията и това ще се отрази на състоянието на мрежата в бъдеще. Само през 2013 г. преките щети от кражби на електроенергийни съоръжения възлизат на близо 1,8 млн. лв., а нанесените поражения вследствие на тези кражби – на 7 млн. лв. Това са близо 9 млн. лв. само за изминалата година. От стъпването на компанията на българския пазар през 2005 до края на 2013 г. преките и непреки щети от посегателства на електроенергийни съоръжения на ЧЕЗ възлизат на близо 44 млн. лв. Но най-важното от всичко е, че нерядко набезите застрашават човешки животи.

Затова искам да подчертая още веднъж: за справянето с подобна организирана престъпна дейност е необходимо организирано противодействие. В случая считаме, че то се изразява в спешни мерки по отношение на наказанията за извършителите и фирмите за изкупуване на цветни метали.

Силно сме загрижени, тъй като продължаваме да регистрираме сериозни загуби, а клиентите не могат да получат сигурността и качеството, което заслужават. Единствено строгите наказания срещу подобни противообществени действия, които са във вреда на цялото общество,  могат да доведат до ефективна и осезаема промяна.

Петър Докладал,

Регионален мениджър

на ЧЕЗ за България

 

Пресцентър на ЧЕЗ България