Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с клиенти в Перник

Радослав Димитров обсъди със заместник-кмета на града възможностите за подобряване  обслужването

Енергийният омбудсман на ЧЕЗ - Радослав Димитров, се срещна на 8 януари 2014 г., сряда, с клиенти на компанията в Перник. В Центъра за обслужване на клиенти в града потребителите имаха възможност да представят своите сигнали, предложения и препоръки за подобряване на качеството на обслужването. След срещата си с жителите на Перник Радослав Димитров разговаря със зам.-кмета на града - Владимир Босев.

"Посещението ми в Перник е част от инициативата "Дни на отворените врати", която започнах при встъпването си в длъжност. Практиката ми досега показва, че срещите с клиенти очи в очи са изключително полезни не само за мен като посредник между компанията и нейните клиенти, но и за работата на самото дружество ЧЕЗ. Личният контакт, конкретните истории и препоръки са ценен ориентир за това какво и как може да се промени и надгради“, каза Радослав Димитров.

Първата в България институция "Енергиен омбудсман" бе създадена на 11 март 2013 г. като част от политиката на ЧЕЗ за улесняване на комуникацията с клиентите и подобряване на обслужването. От встъпването си в длъжност Енергийният омбудсман проведе девет срещи с клиенти на ЧЕЗ в рамките на кампанията "Дни на отворени врати".

В компетенцията на Енергийния омбудсман на ЧЕЗ е да преразглежда решения, взети от „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Той проверява и се произнася по всеки сигнал, независимо от предходните заключения на компаниите по него. Становището му е финално и не подлежи на обжалване в рамките на дружествата от групата на ЧЕЗ в България.

За връзка с Енергийния омбудсман на ЧЕЗ клиентите могат да използват тел. 02/8958450, факс 02/8959770, имейл cez.ombudsman@cez.bg,  или да изпратят писмо на адрес гр. София 1000,       ул. „Г. С. Раковски“ 140.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg