ЧЕЗ ще отчита показанията на електромерите и през почивните дни

Дружеството е създало необходимата организация, за да спази изискването за срок на отчитане до 31 дни

ЧЕЗ Разпределение България ще извършва отчет на електромерите в Западна България и през почивните дни през декември и януари, за да се спази изискването за срок на отчитане до 31 дни. Компанията е създала необходимата организация, като е ангажирала 594 служители, които ще работят през официалните празнични дни през месец декември 2013 г., както и на 04 и 18 януари 2014 г.

Компанията се обръща с молба към своите клиенти да осигурят достъп до средствата за търговско измерване, които не са извън имотната граница, за да бъде извършен реален отчет на потребеното количество енергия.

„Взехме необходимите мерки, за да отчетем нашите клиенти до 31-ия ден. Въпреки че отчитането в почивни и празнични дни създава някои неудобства както за клиентите, така и за нашите служители, то се налага, за да спазим изисквания срок на отчет. Ще се наложат промени в установените досега графици за отчитане, така че периодът да остане непроменен. Графикът може да бъде намерен на сайта на дружествотоwww.cez-rp.bg”, каза Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“ в ЧЕЗ Разпределение България.

ЧЕЗ напомня, че битовите и малките стопански клиенти на дружеството имат възможност да отчетат сами показанията на електромерите си. Те могат да подадат информация на денонощната информационна линия на ЧЕЗ - 0700 10 010, по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 или в Центровете за обслужване на клиенти.

Желаещите да направят самоотчет трябва да информират ЧЕЗ за данните от измервателния уред (по всички тарифи), клиентски номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg