ЧЕЗ запозна 239 кметове на общини и кметства от Западна България с процеса на тримесечното отчитане

В периода 17 – 25 юли 2008 г. ръководството на ЧЕЗ се срещна с представители на местната власт в областите, в които оперира компанията – Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Благоевград, Кюстендил, София – град , София област и Перник. На срещите присъстваха общо 239 кметове на общини и кметства от Западна България, като най-голям интерес имаше от представителите на местната власт в област Монтана, чийто брой беше 40. На събитията присъстваха и областните управители на Враца и Видин, както и заместник областните управители на Монтана и Благоевград. Срещите са организирани по инициатива на ЧЕЗ с цел разясняване на процеса на тримесечно отчитане на електромерите.

В периода 17 – 25 юли 2008 г. ръководството на ЧЕЗ се срещна с представители на местната власт в областите, в които оперира компанията – Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Благоевград, Кюстендил, София – град, София област и Перник. На срещите присъстваха общо 239 кметове на общини и кметства от Западна България, като най-голям интерес имаше от представителите на местната власт в област Монтана, чийто брой беше 40. На събитията присъстваха и областните управители на Враца и Видин, както и заместник областните управители на Монтана и Благоевград. Срещите са организирани по инициатива на ЧЕЗ с цел разясняване на процеса на тримесечно отчитане на електромерите.

По време на срещите от страна на ЧЕЗ присъстваха Радослав Димитров – директор на дирекция „Продажби” в ЧЕЗ Електро България, Йордан Стоянов – началник отдел „Стратегическо управление на активите и планиране”, дирекция „Управление на дружеството” в ЧЕЗ Разпределение България, Ясен Гуев – мениджър ПР и комуникации на ЧЕЗ България. В дискусията с кметовете от София – град и София област се включиха Иван Коваржчик – Изпълнителен директор в ЧЕЗ Разпределение и Красимир Първанов – директор на дирекция „Обновявания, проучвания и предоставяне на мрежи” в ЧЕЗ Разпределение.

Радослав Димитров запозна представителите на местната власт с основните моменти на въведеното на територията на Западна България тримесечно отчитане на електромери. Той обърна внимание и на практиката в други европейски страни. По време на срещите основно се обсъжда начинът на формиране на равните месечни вноски, формулата за тяхното изчисление и съдържанието на изравнителните фактури.

„Отчитането на електромерите за период по-дълъг от един месец е утвърдена европейска практика и не противоречи както на българското законодателство, така и на европейските директиви,” заяви Радослав Димитров.

Представителите на ЧЕЗ разясниха и въведеното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ограничение, което гарантира че клиентите няма да бъдат ощетени чрез системата на тримесечно отчитане. Според ограничението прогнозната месечна консумация на електроенергия (в КВтч) не може да бъде по-висока от средно аритметичното количество електроенергия, което даден клиент е консумирал през същия период на предходната година.

Представителите на местната власт повдигнаха въпроса за подобряване на електроразпределителната мрежа в малките населени места и за повишаване качеството на обслужване на клиентите. По време на дискусиите бяха разисквани конкретни проблеми, с които се сблъскват кметовете на общини и кметства. Представителите на ЧЕЗ поеха ангажимент да проверят всеки един от случаите, за които беше сигнализирано.

Всички участвали в срещите се обединиха около заключението, че подобни срещи трябва да се провеждат редовно, за да се поддържа добра комуникация между електроразпределителното дружество и местната власт.  

Комуникации