Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с клиенти в София

Потребителите имаха възможност да представят своите сигнали и предложения за подобряване на качеството на услугите

Първият енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България – Радослав Димитров, се срещна с клиенти на компанията в Деня на отворените врати на 11 декември 2013 г. в София. В продължение на четири часа Омбудсманът разговаря с потребители на услугите на ЧЕЗ и приемаше техни сигнали и предложения в Центъра за обслужване на клиенти на пл. "Позитано" 2 в столицата.

„Благодаря на всички, които дойдоха в нашата приемна. Прекият диалог с клиентите ни и конкретните съвети, които получаваме, са най-ценният източник на обратна връзка за качеството на предоставяните услуги”, каза Радослав Димитров.

Радослав Димитров е първият Енергиен омбудсман в България. Новата институция бе създадена на 11 март 2013 г. с цел да улесни комуникацията между ЧЕЗ и нейните клиенти. В изпълнение на тази цел досега са проведени дни на отворените врати в 7 града на Западна България.

Омбудсманът разглежда казуси, в които клиенти на ЧЕЗ настояват за преразглеждане на решенията, взети от компаниите на ЧЕЗ в България – "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Омбудсманът проверява всеки сигнал, независимо от предходните заключения по него. Той запазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо дружествата от групата ЧЕЗ. Становището му е финално и не подлежи на обжалване в рамките на компаниите от групата на ЧЕЗ в България.

Потребителите на ЧЕЗ могат да подават сигнали и предложения към Енергийния омбудсман на ЧЕЗ на тел. 02/8958450, факс 02/8959770, по електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 140.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg