ЧЕЗ представя социалните си кампании на нов уебсайт

Компанията е инвестирала над 580 000 лева в повече от 50 обществено полезни инициативи в страната

ЧЕЗ България стартира нов уебсайт, посветен на програмата на компанията за корпоративна социална отговорност „Инвестираме в България”. На адреса на страницата www.investiramevbulgaria.com е публикувана актуална информация, снимки и видео материали за различните дейности на ЧЕЗ в полза на обществото.

“През последните години повишихме своята чувствителност към нуждите и очакванията на обществото. Подкрепяме значими социални каузи, спортни, образователни и културни проекти. Създаването на тематична интернет страница е начин да споделим натрупания опит и стимул да продължим да работим в тази посока”,  каза Кремена Стоянова, Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При създаването на сайта е използван подходът „уеб сайт на една страница“ (single page website), който включва разполагане на съдържанието вертикално и хоризонтално, по цялата височина или ширина на екрана, а преминаването от секция в секция се осъществява чрез скрол на браузера.

Сайтът използва интересна визуализация на представените проекти, като предлага кратко пътешествие в компанията на главния герой Чезтър и е един от първите в България, представящ информацията по този иновативен начин.

Компанията планира да превърне създадения уеб сайт на програмата в платформа за обмен на мнения и идеи. Предвижда се това да стане още в началото на следващата година, когато на клиентите ще се предостави възможност да дават предложения за проекти, които да бъдат реализирани, както и да гласуват при избор на проект.

От стъпването си в България, ЧЕЗ инвестира в подкрепа на регионите, в които развива дейност. Компанията създаде дългосрочна програма за  корпоративна социална отговорност под надслов „Инвестираме в България“, чиито основни приоритети са  в направленията: енергийна ефективност, подкрепа на млади таланти, опазване на природата, подобряване на градската среда. От 2005 г. до средата на 2013 г. ЧЕЗ е реализирала повече от 50 обществено полезни инициативи на стойност над 580 000 лева .

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg