ЧЕЗ раздава награди в онлайн игра за енергийна ефективност

Занимателната игра „Академия Енергия” образова потребителите как да пестят електроенергия в дома си.

На 2.12.2013 г. ЧЕЗ стартира онлайн игра „Академия Енергия“, която ще популяризира начините за по-разумно и отговорно енергийно потребление.

Всеки, който се регистрира на www.energyacademy.bg и играе редовно до 02.03.2014 г., участва в тегления за една от 17-те награди - 13 седмични, 3 месечни и една поощрителна награда, сред които телевизор, готварска печка, лаптоп и система за домашно кино. Печелившите ще се определят на лотариен принцип сред участниците, постигнали най-добри показатели.

Играта „Академия Енергия“ представлява виртуален дом, в който участниците се стремят да постигнат висока енергийна ефективност като модернизират електроуредите в него и ги използват рационално, съобразно техните предимства. Всеки играч избира свой герой, с който ще работи и ще се забавлява, като се стреми да оптимизира разхода си на енергия. При всяко влизане в играта се появява съвет за разумно използване на електроенергията, а на всяко трето влизане - въпрос, чийто правилен отговор носи допълнителни ресурси.

„С тази инициатива се стремим по интересен начин да стимулираме хората да променят отношението си към потреблението на енергия. Надяваме се чрез нея да достигнем до по-широк кръг от хора, включително и до най-младите, и да ги провокираме да се замислят за начините за пестене на електроенергия” каза Зорница Йорданова, Маркетинг директор в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

В изпълнение на социално отговорната си политика и на Директивата за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги, компанията регулярно реализира различни инициативи за насърчаване на енергийната ефективност – провежда информационни кампании, обучения по устойчиво енергийно планиране, осигурява средства за обследване на сгради на детски градини и училища, както и за тяхното топлоизолиране, вътрешно осветление и енергийно ефективно оборудване.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg