ЧЕЗ инвестира над 2,2 млн. лева електроразпределителната мрежа през ноември

Компанията ще отдели над 600 хил. лева за подобряване на електрозахранването в столицата

„ЧЕЗ Разпределение България” АД инвестира над 2,2 милиона лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през ноември. Най много средства се влагат в Северозападна България – 1,391 милиона лева. За електроразпределителния регион на град София са заделени над 614 хиляди лева, а за Югозападна България - 228 хиляди лева.

През този месец дружеството ще започне реализацията на 32 нови инвестиционни проекта. Най-големият от тях включва реконструкцията и модернизацията на мрежата и изнасяне на електромерни табла в село Чирен, област Враца. Инвестицията е на стойност 620 хиляди лева. Триста хиляди лева ще бъдат вложени в два проекта в гр. Априлци, област Ловеч.

„Основният ни приоритет е да осигурим непрекъснатост и сигурност на доставките за нашите над 2 милиона клиенти. Ще продължаваме да инвестираме усилено в развитието и обновяването на преносната мрежа, в нова техника и постоянно обучение на служителите ни”, каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

През първите девет месеца от 2013 г. ЧЕЗ е инвестирала в електроразпределителната мрежа на Западна България 66,8 милиона лева. За девет години работа в страната компанията е вложила 685,6 милиона лева за обновяване и разширяване на мрежата и подобряване на обслужването на клиентите. В резултат на направените от ЧЕЗ инвестиции беше подобрено качеството на доставките. За периода 2009-2012 г. средната продължителност на непланираните прекъсвания за една година бе понижен с 24%, а индексът на средния брой на непланираните прекъсвания на клиент за една година бе намален с 41%.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg