Потребителският съвет към ЧЕЗ обсъди възможностите за повишаване на културата на енергийно потребление

Членовете на съвета се обединиха около необходимостта от нови инициативи за насърчаване на разумната консумация

Моделът на потребление и възможностите за повишаване на енергийната ефективност в България бяха обсъдени на четвъртото заседание на потребителския съвет към ЧЕЗ България. Членовете на Съвета се обединиха около необходимостта за организиране на нови информационни кампании и обучения, които да повишат информираността на домакинствата за начините за по-разумно потребление на електроенергия.

"Благодаря на участниците на заседанието за споделените идеи и направените предложения. Единодушни бяхме в мнението, че пътят към намаляване на разходите за електричество, започва с енергийната ефективност. Това означава не само да санираме жилищата и да си купим енергийно ефективни уреди, но и да променим начина си на мислене и поведение, относно консумацията на електроенергия.“, каза Тодор Матев, председател на Потребителския съвет.

Обсъдени бяха предстоящите кампании за енергийна ефективност, които ЧЕЗ планира. В началото на декември дружеството ще стартира интерактивна игра „Академия енергия“, насочена към младите, динамични хора. Предстои въвеждането на дългосрочна програма за информиране на децата от началния курс в училищата на територията на Западна България.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България изпълняват различни мерки за енергийна ефективност и провеждат информационни кампании, насочени към намаляване на крайното енергийно потребление. На корпоративния уебсайт www.cez.bg, в раздел „За клиента“, е разработена специализирана секция „Енергийна ефективност“, която дава подробна информация за възможностите за пестене на енергия. Всяка година се издава книжката „Пътеводител за клиента“ с актуална практическа информация и съвети към потребителите. Провеждат се информационни кампании, популяризиращи енергийната ефективност и енергоспестяващите мерки в крайното потребление. През миналата година бе издаден наръчник „Енергиен спестовник“, който съдържа препоръки и практически решения за оптимизиране на енергийното потребление.  Важен елемент в политиката на ЧЕЗ в областта на енергийната ефективност е партньорството с общините, изразяващо се в подпомагане на детски градини и училища чрез енергийно обследване и саниране, както и  в осигуряване на обучение по енергийна ефективност на общински служители.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg