Смяна на увредени от кражба кабели налага оперативни превключвания нощем в западните части на София

Ремонтът ще подобри захранването в кварталите “Люлин“, “Модерно предградие“,“Захарна фабрика“, “Орион“, “Филиповци“ и “Обеля“

„ЧЕЗ Разпределение България” АД извършва смяна на над 90 хиляди метра кабели от столичните подстанции „Модерно предградие“ и „Орион“. Кабелите са повредени при опит за кражба и възникнал в резултат на това пожар. Ремонтът започна на 1 юни 2013 г. и ще приключи до края на годината. С цел да се обезопаси работата, през този период се налага да се извършват оперативни превключвания на електрозахранването нощем в кварталите “Люлин“, “Модерно предградие“, „Захарна фабрика“, “Орион“, “Филиповци“ и “Обеля“.

"Направили сме необходимата организация, за да приключим ремонтните работи в срок. Стремим се да извършваме превключванията през нощта, за да не нарушаваме комфорта на нашите клиенти през деня. Посегателствата над мрежата и съоръженията намаляват сигурността и качеството на електрозахранването и причиняват неудобства на гражданите“, каза Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

През 2013 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД вложи повече от 4 милиона лева за подмяна на над 220 хиляди мeтра повредени при посегателства кабели на територията на град София. През август приключи ремонтът на колектори в "Студентски град", където бяха инвестирани повече от 560 хиляди лева в подмяната на 32 километра увредени кабели. Два месеца по-късно, в подмяна на 50 километра кабели от подстанция "Пионер" в столицата, бяха вложени 850 хиляди лева.

За всички планови изключвания потребителите се уведомяват предварително чрез средствата за масово осведомяване. Подробна информация за планираните прекъсвания може да бъде намерена и на корпоративния уебсайт www.cez-rp.bg.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg