ЧЕЗ призовава за разумно потребление на електроенергия през отоплителния сезон

Данните на дружеството за периода 2009-2012 г. показват, че средната консумация на битови клиенти през ноември е с 23% по-висока спрямо септември

ЧЕЗ предупреждава клиентите си, че през настъпващия отоплителен сезон консумацията на електроенергия на територията на Западна България традиционно нараства. Данните на дружеството за периода 2009-2012 г. показват, че през ноември средното потребление на битови клиенти на фактура е 236,25 киловатчаса, което с около 23% повече отколкото през септември, когато то е средно 191,75 киловатчаса. Нарасналата консумация води и до аналогичен ръст в сметките за електроенергия.

"Разумното потребление на електроенергия през отоплителния сезон не само ще доведе до понижение на сметките, но и ще позволи да бъдат избегнати опасни претоварвания по мрежата в резултат на нарасналата употреба на отоплителни електроуреди", каза Димчо Станев - Директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България.

В България електроенергията все още се използва масово за отопление. През зимните месеци близо 50% от месечната сметка за ток е за отопление. За да се спести енергия, експертите на ЧЕЗ съветват помещенията да се проветряват кратко и интензивно и да се контролира температурата в стаите. Доказано е,че 1 градус по-ниска температура може да намали сметката с до 10%.

С цел да бъде в услуга на своите клиенти и да стимулира разумното потребление на електричество, ЧЕЗ създаде специална подсекция нa www.cez.bg, посветена на енергийната ефективност. През 2012 г. бе издаден наръчник "Енергиен спестовник" с практични съвети към клиентите как по-рационално да използват електричеството, за да опазват околната среда и да намалят сметките за електроенергия. Брошурата може да бъде намерена в центровете за обслужване на клиенти и в секцията “Енергийна ефективност“ на сайта на ЧЕЗ.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg