ЧЕЗ Разпределение България проведе 62 процедури за избор на доставчици и купуване на материали

В дейността си компанията стриктно спазва Закона за обществените поръчки, като се стреми към максимална прозрачност и публичност

"ЧЕЗ Разпределение България" АД проведе през първите девет месеца на годината 63 открити процедури за строително-монтажни работи, услуги и доставки на материали. От тези процедури 22 вече са приключили или са пред подписване на договор с избрания изпълнител. За доставка на материали са започнати 35 процедури. От тях приключили или пред подписване са 16 договора на стойност над 40 милиона лева, сключени за срок от 2 години, а 12 са в период на оценка и избор на изпълнител.

„В момента Дружеството извършва организационни промени в начина на провеждане на процедурите и сключването на договорите с доставчиците. Целта ни винаги е била да поддържаме  максимална прозрачност в отношенията с нашите клиенти и партньори, като спазваме изцяло Закона за обществените поръчки. Всичко, което правим, е пред очите на обществото и свидетелства за стремежа ни да работим отговорно и професионално“, каза Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Съгласно действащите в момента правила, всички процедури стартират  с решение на Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България, след което се провеждат съответните процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България взима решение за избор на изпълнител и упълномощава свой член да сключи договора с избрания доставчик.

Подробна информация за поръчките може да бъде намерена на интернет страницата на ЧЕЗ www.cez.bg в секция „За доставчици“.

За периода от 2008 до 2013 г. Дружеството е провело около 520 броя различни процедури за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки и другите подзаконови актове за неговото прилагане.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg