Служители на ЧЕЗ предприеха мерки за защита на лешоядите

От началото на годината компанията е изолирала 20 стълба в Монтанска област

Служители на ЧЕЗ изолираха шест електрически стълба в района на село Долно Озирово, Община Вършец, Област Монтана. Съоръженията са част от електропровод, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

"Вземаме незабавни мерки при всеки подаден сигнал за съоръжения на компанията, застрашаващи живота на животните. Опазването на околната среда е важна част от нашата политика на корпоративна социална отговорност. Целта ни е да осигурим качествено захранване за нашите клиенти и същевременно да предпазим животинския свят и природата“, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

От началото на годината това е трета акция за опазване на популацията на лешояди. През април служители на ЧЕЗ изолираха 14 електрически стълба в района на с. Долно Озирово. Край селото се намира волиерата за внесени от Испания и Франция лешояди. Те са доставени по международен проект, изпълняван от „Зелени Балкани”, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици в партньорство с природен парк “Врачански Балкан”. Целта на проекта е чрез периодичното освобождаване на птици в природата да бъде възстановен белоглавият  лешояд като гнездящ вид в Стара планина.

В началото на февруари служители на дружеството обезопасиха електрически стълбове в района на община Симитли, намиращи се в близост до площадка за изкуствено подхранване на белоглави лешояди. Акцията бе проведена след сигнал от Фонда за дивата флора и фауна за намерен мъртъв лешояд в землището на село Ракитна.

ЧЕЗ е компания с отговорно отношение към опазването на биологичното разнообразие на територията на Западна България. Тя има дългогодишни традиции в обезопасяването на щъркелови гнезда. В началото на годината служители на ЧЕЗ монтираха 54 нови метални платформи за защита на щъркелови гнезда в Западна България. С цел да намали авариите и да запази живота на щъркелите през последните години  дружеството е монтирало 60 платформи и 18 бр. защитни покрития за проводници. Други над 800 гнезда се намират под постоянно наблюдение и ЧЕЗ е в постоянна готовност да предприеме мерки.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg