Временна промяна на графика на отчитане на електромери в селата Божурлук, Стежерово, Петокладенци и Татари

Изменението се налага заради прекъсване на електрозахранването по искане на ЕСО

На 08 и 09.11.2013 г., за периода от 08.00 до 18.00 часа, по искане на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), ще бъде извършено прекъсване на електрозахранването на  извод 20 киловолта от трафопост „Рибарника“. Това ще наложи за част от клиентите на ЧЕЗ в селата Божурлук и Стежерово в Община Левски и селата Петокладенци и Татари в Община Белене, Плевенска област, отчетният период да бъде по-дълъг от 31 дни. Потреблението на останалите клиенти ще бъде отчетено съгласно обявения във фактурите график за периода от 07.11.2013 г. до 12.11.2013 г.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg