ЧЕЗ подготви електроразпределителната мрежа за зимния сезон

Компанията предупреждава клиентите си, че потреблението на електроенергия през студените месеци нараства с близо 30% спрямо септември

В края на месец октомври ЧЕЗ завърши профилактиката и планираните ремонтни дейности на електроразпределителната мрежа в Западна България, за да я подготви за нарасналата консумация през зимните месеци. Изчисленията на ЧЕЗ, на база на данните за периода 2009-2012 г., показват, че потреблението на електроенергия през ноември и декември нараства съответно с 28% и 39% спрямо септември.

В рамките на подготовката на съоръженията за предстоящия зимен сезон, служителите на компанията извършиха профилактика на 5570 трафопоста, прокараха просеки на 34 въздушни електропроводи "Средно напрежение", почистиха трасетата по мрежите "Ниско напрежение" и извършиха термовизионна диагностика на енергетичното оборудване и трансформаторите в 4100 трансформаторни поста.

„И през тази година направихме подготовка на мрежата, за да осигурим максимално спокойствие и сигурност на нашите клиенти. В състояние сме дапосрещнем по-високите товари по мрежата през зимните месеци, когато консумацията традиционно нараства с около 30% спрямо септември. Въпреки това, съветваме потребителите да подхождат рационално към потреблението на електроенергия”, каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

С цел да намали в максимална степен неудобствата за своите клиенти в резултат от възможни аварии, през тази година „ЧЕЗ Разпределение България“ АД реализира пилотен проект за дистанционна сигнализация в реално време при прекъсване на електрозахранването по 10 електропровода. Новата система позволява времето за локализиране на авариите по мрежата на територията на София да бъде намалено повече от два пъти.

ЧЕЗ разполага с 290 аварийни екипа, които са в постоянна готовност за реакция. Служителите на ЧЕЗ са снабдени с всички необходими съоръжения, инструменти и лични предпазни средства. В случай на извънредни обстоятелства и природни бедствия компанията може да мобилизира общо 1100 човека. При възникване на аварийни ситуации денонощно на разположение на клиентите на компанията е горещата телефонна линия 0700 10 010.

Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, по време на пресконференцията на ЧЕЗ в София за представяне на мерките за сигурността на електрозахранването през зимния сезон.

Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, Ясен Тодоров - Директор "Управление на мрежата" в "ЧЕЗ Разпределение България" АД, Виктор Станчев - Директор "Експлоатация и поддържане" в "ЧЕЗ Разпределение България" АД и Димчо Станев - Директор "Обслужване на клиенти" в "ЧЕЗ България" ЕАД, по време на пресконференцията на ЧЕЗ в София за представяне на мерките за сигурността на електрозахранването през зимния сезон.

Подготовка на  ЧЕЗ Разпределение България за зимата 2013-2014

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg