Енергийният омбудсман на ЧЕЗ обсъди добри практики с местни обществени посредници

Националното сдружение на местните обществени посредници предложи членство на Радослав Димитров в неговите структури

Енергийният омбудсман на ЧЕЗ - Радослав Димитров, разговаря с представители на Националното сдружение на местните обществени посредници  в Република България (НСМОПРБ). На срещата присъстваха старозагорският омбудсман Павлина Делчева, която от юни 2013 г. е Председател на Сдружението, както и Почетният председател на НСМОПРБ - Иван Димитров. Вече осма година той е обществен посредник на Община Пазарджик. По време на срещата омбудсманите обсъдиха добри практики и обмениха опит при разглеждането на различни казуси. Представителите на НСМОПРБ предложиха членство на господин Димитров в тяхната организация.

„Седеммесечната ми практиката ми като омбудсман недвусмислено показа, че прекият диалог с клиентите и обсъждането на всеки отделен казус носят най-голяма полза не само за клиентите, но и за ЧЕЗ. През пролетта проведох кампания от срещи по места с клиенти на компанията. Възнамерявам да подновя инициативата и да продължа откритите разговори с хората и в други градове“, каза Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ.

„Основната ми цел като Председател на Националното сдружение на местните обществени посредници е да популяризирам нашата професия и да работя за разширяването на мрежата от обществени посредници. Приветствам инициативата на ЧЕЗ, която е първата компания, създала подобна институция. Мисля, че и други компании могат да последват  примера на ЧЕЗ, от което най-много ще спечелят техните клиенти“, каза Павлина Делчева - Председател на НСМОПРБ.

Радослав Димитров е първият Енергиен омбудсман в България. Основната му функция е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси от някоя от компаниите на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. От създаването на новата институция на 11 март 2013 г. до края на октомври, Омбудсманът е получил близо 800 сигнала.

Сигнали и предложения към Омбудсмана на ЧЕЗ могат да бъдат подавани на телефон 02/895 8450, по факс 02/895 9770, на електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или с писмо на адрес гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 140. Статистиката показва, че по-голямата част от сигналите - 64%, са изпратени по електронната поща. Близо 17% от подадените сигнали са с писмо по пощата, а 15% - в Центровете за обслужване на клиенти. Клиентите на ЧЕЗ, които са подали сигнали, получават в 30-дневен срок информация за резултатите от разглеждането на техния случай.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg