ЧЕЗ влага близо 2 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през октомври

Компанията започва реализацията на 33 нови инвестиционни проекта

„ЧЕЗ Разпределение България” АД инвестира близо 2 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през октомври. Най-голям обем  средства се влагат в Северозападна България – 1,234 милиона лева. За електроразпределителния регион на град София са заделени над 460 хиляди лева, а за Югозападна България - 241 хиляди лева.

Най-големият проект през октомври е реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в с. Селановци, Област Враца. Той е в обем на 500 хиляди лева.

„Солидна част от инвестициите през октомври е предназначена за подобряване на електрозахранването в Северозападна България. Нашата цел, като обществено отговорна компания, е да постигнем европейско качество на доставките на електроенергия, както и на обслужването”, каза Димо Петров - Директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Сред другите, по-значителни по обем инвестиции, които са предвидени през този месец, са изграждане на трафопост и електрозахранване в с. Ерден, Област Монтана на стойност 160 хиляди лева. За присъединяване на нови клиенти на територията, обслужвана от ЧЕЗ, през октомври са заделени 282 хиляди лева. През този месец дружеството ще започне реализацията на 33 нови инвестиционни проекта.

ЧЕЗ е един от най-големите инвеститори в енергетиката на страната. От идването си на българския пазар преди близо 9 години компанията е вложила над 680 милиона лева в ремонт и модернизиране на мрежите и в подобряване на услугите в Западна България. Заедно с инвестициите в приватизацията на ТЕЦ "Варна" и на електроразпределителните дружества, общият обем на вложенията надхвърля 1,7 милиарда лева.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg