Петър Докладал: ЧЕЗ работи в интерес на бизнеса и обществото

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България взе участие в дискусиите на Деветата световна среща на българските медии

"Вече 9 години ЧЕЗ инвестира в икономиката на България разумно и отговорно, с цел да осигури по-добри условия за бизнеса и за обществото", каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Той взе участие в дискусията "Каузите на бизнеса. Икономическо развитие на регионите. Силата на посланията на четвъртата власт" в рамките на Деветата световна среща на българските медии, организирана от БТА.

„Медиите са наш основен партньор при комуникиране на дейността ни към обществото и аз високо ценя поканата да участвам в една от дискусиите на този авторитетен форум. Като бивш журналист, аз добре разбирам стремежите на представителите на медиите към точна и достоверна информация. ЧЕЗ винаги е била отворена към медиите в България и е готова да продължава плодотворното си сътрудничество с тях, както досега“, заяви Петър Докладал.

„Социалната отговорност е неразривна част от нашия бизнес в България. Ние съзнаваме нашия ангажимент към околната среда, клиентите, служителите и партньорите на ЧЕЗ Груп. Разработили сме и прилагаме дългосрочна програма. Сред нейните основни приоритети са активните мерки в областта на енергийната ефективност, грижата за околната среда и здравословния начин на живот”, посочи в речта си пред Деветата световна среща на българските медии Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България.

Сред другите основни акценти от изказването на Петър Докладал бяха инвестициите на ЧЕЗ в страната, енергийната ефективност и дейностите на компанията в подкрепа на младото поколение.

„ЧЕЗ нарежда сред приоритетите си превръщането на българските домакинства от енергоемки в енергоефективни потребители на енергия. Дружеството е разработило и провежда активна разяснителна кампания. Повишаването на ефективността при крайното потребление на електроенергия е в пряка връзка с повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика и съответно с постигане на по-високо качество на живот на българските граждани“, заяви Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България.

„Развитието на българското образование и предоставянето на възможности и перспективи за младото поколение са сред основните каузи на ЧЕЗ. През 2013 г. компанията стартира нова инициатива – отпускане на целеви дарения на читалища в Западна България. Целта е да запази важната роля на читалищата и в наши дни като средища на четенето и националното самосъзнание“, се посочва в речта на Петър Докладал пред Деветата световна среща на българските медии.

Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България

 

 

Пресцентър на ЧЕЗ България