ЧЕЗ организира срещи с представители на местната власт в област Монтана, Враца и Видин

96 кмета на общини и кметства от района бяха запознати с процеса на тримесечно отчитане

96 кмета на общини и кметства от района бяха запознати с процеса на тримесечно отчитане

На 17 и 18 юли 2008 г. ръководството на ЧЕЗ се срещна с представители на местната власт в областите Монтана, Враца и Видин. На срещите присъстваха общо 96 кмета на общини и кметства от района, областните управители на Враца и Видин, както и заместник областния управител на Монтана. Срещите са организирани по инициатива на ЧЕЗ с цел разясняване на процеса на тримесечно отчитане на електромерите.

По време на срещите основно се обсъжда начинът на формиране на равните месечни вноски, формулата за тяхното изчисление и съдържанието на изравнителните фактури.

Представителите на ЧЕЗ разясниха и въведеното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ограничение, което гарантира че клиентите няма да бъдат ощетени чрез системата на тримесечно отчитане. Според ограничението прогнозната месечна консумация на електроенергия (в КВтч) не може да бъде по-висока от средно аритметичното количество електроенергия, което даден клиент е консумирал през същия период на предходната година.

Представителите на местната власт повдигнаха въпроса за подобряване на електроразпределителната мрежа в малките населени места и за повишаване качеството на обслужване на клиентите. Представители на ЧЕЗ припомниха, че основните приоритети в инвестиционната политика на дружеството през 2008 г. е подобряване на техническата база, така че да се ограничат авариите и загубите на електроенергия по мрежата в Западна България, както и полагане на целенасочени усилия за постепенното подобряване на обслужването на клиенти.

Комуникации