ЧЕЗ облекчава процедурата по присъединяване на обекти към електрическата мрежа

Новите правила ще повишат качеството на обслужването и ще спестят ценно време на клиентите на дружеството

"ЧЕЗ Разпределение България" АД прие през септември мерки за облекчаване на процедурата по присъединяване на обекти на битови и бизнес клиенти и на производители към електроразпределителната мрежа.

Дружеството въведе нови, вътрешни правила и одобри нов ред за подписи на документи. Това позволява да се съкрати времето за изготвяне на документите, които са необходими за присъединяване на съответните обекти, да се избират и въвеждат икономически ефективни технически схеми и съоръжения.

„С промените, които правим, се стремим да отговорим на все по-високите очаквания на нашите клиенти. Новите правила ще спестят време и усилия и ще намалят административните и бюрократични тежести. Благодарение на тях ЧЕЗ се превръща от технологична към клиентски ориентирана компания, която се стреми да увеличи ефективността на инвестициите и бизнеса”, каза Цветомир Ралчев, директор “Развитие на мрежата” в ЧЕЗ Разпределение България.

Облекченията в процедурата по присъединяване на нови обекти станаха възможни, след като в края на август Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД прие нова организационна структура на компанията. Чрез нея се постига по-добро взаимодействие между отделните звена на дружеството и повишаване на ефективността на работата.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg