Потребителският съвет към ЧЕЗ България призова за единна фактура за електроенергия

Консултативният орган обсъди възможностите за нова форма на месечната сметка

Новият модел на ценообразуване на електроенергията и предложението на ЧЕЗ за въвеждане на единна форма на фактурата за всички битови потребители в България бяха обсъдени на третото заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ България. Участие в дискусията взеха представители на неправителствени организации, експерти, потребителски и браншови организации. От страна на ЧЕЗ присъстваха Кремена Стоянова - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД и Зорница Генова - Мениджър "Регулаторни дейности" в "ЧЕЗ България" ЕАД. В дискусията се включи и енергийният омбудсман Радослав Димитров.

„Получи се изключително ползотворна дискусия. Радвам се, че предложението на ЧЕЗ за въвеждане на единна фактура, предизвиква силен интерес. Чухме много ценни идеи и предложения от гражданите и бизнеса, които ще представим на ДКЕВР, с цел да се намери най-ясната и разбираема форма на бъдещите фактури. Крайното решение, обаче, се взема от независимия държавен регулатор - ДКЕВР, който единствен има правомощия да определя вида и съдържанието на фактурите”, каза Тодор Матев - Председател на Потребителския съвет.

„Имаме волята и желанието да решим уравнението между пълна и разбираема информация в месечните сметки”, каза Кремена Стоянова - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България” АД.

На 11 септември 2013 г., ЧЕЗ предложи пред парламентарните Комисия по енергетика и Комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения, да бъде въведена единна форма на фактурата за електроенергия с еднакъв формат и съдържание за всички битови потребители в България. Целта е тя да съдържа една и съща информация, поднесена по един и същи начин за  всички клиенти.

Потребителският съвет е консултативен орган към ЧЕЗ, който бе учреден на 23 май 2013 г., в продължение на политиката на дружествата от групата на ЧЕЗ да подобряват обслужването и комуникацията с клиентите. Основната цел на Съвета е да извършва независима оценка за работата на компаниите на ЧЕЗ в България и да ги консултира, с цел въвеждане на модерните европейски практики в сферата на обслужването и предлаганите услуги.

В дъното, отдясно наляво, Радослав Димитров - Енергиен омбудсман към "ЧЕЗ България" ЕАД, Кремена Стоянова - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД, Тодор Матев - Председател на Потребителския съвет, Зорница Генова - Мениджър "Регулаторни дейности", "ЧЕЗ България" ЕАД.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg