ЧЕЗ инвестира над 1,6 млн. лева в Западна България през септември

В София дружеството подменя кабели от подстанция „Модерно предградие” на стойност 120 хил. лева

„ЧЕЗ Разпределение България” АД инвестира над 1,6 милиона лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през септември. Най-много средства се влагат в Северозападна България – 787 хиляди лева. За електроразпределителния район на град София са заделени 483 хиляди лева, а за Югозападна България – 381 хиляди лева.

„Основен приоритет на ЧЕЗ е непрекъснато да повишава качеството на обслужването за своите клиенти. Затова инвестираме активно в  развитието и обновяването на електроразпределителната мрежа, която в по-голямата си част, е стара и силно амортизирана”, каза Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

Най-големият проект, стартирал този месец, е реконструкция на мрежа "Ниско напрежение" в село Селановци, Област Враца. Инвестицията е на стойност 470 хиляди лева.

В София дружеството реализира проект за подмяна на увредени при посегателства кабели от подстанция „Модерно предградие” на стойност 120 хиляди лева. В реконструкция на мрежа "Ниско напрежение" и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост в селата Горна Малина и Палатиково, Област София, компанията влага 170 хиляди лева. Общо за присъединяване на нови абонати през септември ЧЕЗ задели 265 хиляди лева.

ЧЕЗ е един от най-големите инвеститори в енергетиката на страната. От стъпването си на българския пазар преди осем години компанията подмени близо 20 хиляди километра кабели и разработи 100 вида услуги. В резултат на направените инвестиции, показателите за продължителност и брой на прекъсванията значително бяха подобрени. За периода 2009-2012 г. индексът SAIDI за средната продължителност на планираните прекъсвания за една година намаля с 45%, а индексът SAIFI за средния брой на планираните прекъсвания на клиент за една година се понижи с 21%. Аналогичен е спадът и при непланираните прекъсвания за разглеждания период – съответно 41% и 24% при двата показателя.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg