ЧЕЗ предлага да бъде въведена единна фактура за електроенергия за страната

Целта е тя да съдържа една и съща информация, поднесена по един и същи начин за всички клиенти

ЧЕЗ предлага да бъде въведена единна форма на фактурата за електроенергия с еднакъв формат и съдържание за всички битови потребители в България. Целта е тя да съдържа една и съща информация, поднесена по един и същи начин за всички клиенти. Единната фактура ще даде възможност за повече прозрачност и съпоставимост на сметките за електроенергия и би улеснило потребителите.

„Надяваме се нашето предложение да бъде прието и такава единна форма на фактура да бъде одобрена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Нашите анализи показаха, че въвеждането на единна форма на фактурата ще повиши доверието на потребителите във верността и коректността на съдържащата се в нея информация”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Водена от желанието си да бъде в услуга на своите клиенти и следвайки политиката си на откритост и прозрачност, през август ЧЕЗ започна активна разяснителна кампания за новите, средно с 4,54% по-ниски, цени и новата структура на тарифите за електроенергия, които бяха въведени с решение на ДКЕВР от 29 юли 2013 г.

Дружеството публикува на уебсайта си - www.cez.bg, подробна информация и отговори на най-често задаваните въпроси относно цената на електроенергията. Клиентите на ЧЕЗ могат да получат информация за новите тарифи и на денонощната информационна линия на дружеството 0700 10 010, във всеки Център за обслужване на клиенти и на имейл zaklienta@cez.bg. Подготвени са информационни материали, които ще бъдат изпратени до битовите клиенти, заедно със сметките през септември. Дружеството има готовност при необходимост да изготви и допълнителни материали въз основа на обратната връзка от клиентите.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg