За клиентите на ЧЕЗ средната сметка за електроенергия през август 2013 г. е с 9% по-ниска спрямо август 2012 г.

Средната сметка за електроенергия в Западна България за август 2013 г. е с 3 лева, или 9%, по-ниска от тази за август 2012 г. при почти едно и също количество консумирана електроенергия. Данните показват, че средната сметката за ток на битовите клиенти на ЧЕЗ за август тази година е 31 лева с ДДС при средна консумация от 183 киловатчаса. За сравнение, през същия месец на 2012 г. средната сметка е била 34 лева с ДДС, а средната консумация – 186 киловатчаса.

Освен от цената на електроенергията размерът на сметката зависи и от индивидуалната консумация на клиента през месеца. Средното потребление на електроенергия през август 2013 г. е 183 киловатчаса, което е 12 киловатчаса или 7,3% повече от юли. Подобна е тенденцията и през 2012 г. Тогава средната консумация на клиент е била 186 киловатчаса или 4 киловатчаса (2,2%) повече отколкото през юли.

През август 2013 г.  1 194 002 от битовите клиенти на ЧЕЗ, или 81,03%, са получили сметка до 50 лева. При 16,38% сумата варира между 50 и 100 лева. 2,37% от клиентите са получили фактура между 100 и 200 лева, а сметките на 0,22% от клиентите надвишават 200 лева.

Цените на електроенергията се определят от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. От 1 август 2013 г. регулаторът намали крайните цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ със средно 0,7 стотинки/кВтч, без ДДС. Така цените на електроенергията в Западна България са най-ниските в страната. Намален бе и делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията. От сметка на стойност 100 лева за дружествата от групата на ЧЕЗ в България вече остават едва 2,49 лева.

От 1 август ДКЕВР промени и структурата на цената. Три компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, бяха прехвърлени от цената за разпределение в цената за снабдяване. Така реално цената за снабдяване беше повишена, което обаче беше компенсирано с цената за разпределение, която беше значително намалена. Крайният ефект от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти на ЧЕЗ със средно 4,54%.

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават през август, включват потреблението им през отчетния период, разделено на 2 части - от датата на предишно отчитане до 31 юли и от 1 август до края на отчетния период. Информация относно формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури може да бъде намерена на www.cez.bg, в секция „Цени“ и “Бъдете информирани”. Клиентите могат да получат информация и на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 и в Центровете за обслужване на клиенти.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg