Средната сметка за електроенергия за август 2013 г. е с 9% по-ниска спрямо август 2012 г.

Средната сметка за електроенергия в Западна България за август 2013 г. е с 3 лева, или 9%, по-ниска от тази за август 2012 г. при почти едно и също количество консумирана електроенергия.

Данните показват, че средната сметката за ток на битовите клиенти на ЧЕЗ за август тази година, е 31 лева с ДДС при средна консумация от 183 киловатчаса. За сравнение, през същия месец на 2012 г. средната сметка е била 34 лева с ДДС, а средната консумация – 186 киловатчаса.

Освен от цената на електроенергията, размерът на сметката зависи и от индивидуалната консумация на клиента през месеца. Средното потребление на електроенергия на фактура през август 2013 г. е 183 киловатчаса, което е 12 киловатчаса, или 7,3%, повече от юли. Подобна е тенденцията и през 2012 г. Тогава средната консумация на клиент е била 186 киловатчаса или 4 киловатчаса (2,2%) повече отколкото през юли.

Цените на електроенергията и моделът на ценообразуване се определят от ДКЕВР. От 1 август 2013 г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране намали крайните цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ средно с 5% или 0,7 стотинки/кВтч, без ДДС. Така цените на електроенергията в Западна България са най-ниски в сравнение със Североизточна и Югоизточна България. Намален е и делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лева за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лева.

От 1 август 2013 г. ДКЕВР промени и досегашната структура на цената на електроенергията. Трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, бяха прехвърлени от цената за разпределение на електроенергията в цената за снабдяване. Така реално цената за снабдяване беше повишена. Това, обаче, беше компенсирано с цената за разпределение, която беше значително намалена. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5%.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg