Битовите клиенти на ЧЕЗ получават фактури по новите, с 5% по-ниски, цени на електроенергията

Разяснителна информация за съдържанието на месечните сметки може да бъде намерена на уебсайта www.cez.bg

Битовите клиенти на ЧЕЗ вече получават фактури по новата тарифна структура, с новите, по-ниски с 5%, цени на електроенергията. Въз основа на решение № Ц-25 от 29 юли 2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) фактурите, които клиентите на ЧЕЗ вече получават, съдържат данни за консумираната електроенергия до 31 юли по стари цени и от 1 август по нови, по-ниски цени. Крайният ефект от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени с 4,32% за електроенергията дневна тарифа и с 5,59% - за нощна тарифа.

„Стремим да разясним подробно всички промени в структурата на тарифите, както и в техните цени. Клиентите ни имат право да знаят как се формират месечните им сметки за електроенергия, на кого и по колко плащат“, каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

През тази година частта от крайната цена на електроенергията, която остава в дружествата на ЧЕЗ в България, бе намалена два пъти. До март 2013 г. тя бе 9% от крайната цена. От 05 март 2013 г., след решение на Регулатора за намаление на крайните цени на електроенергията, тя намаля до 2,88 %. Към 1 август 2013 г. представлява едва 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лв. за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лв. С такъв минимален обем от средства компанията поддържа и подобрява клиентските услуги, инвестира и обновява  електроразпределителната мрежа в Западна България. От идването си на българския пазар компанията вложи над 1,7 млрд. лева, превръщайки се в един от най-големите инвеститори в българската енергетика.

Повече информация за съдържанието на новите фактури може да бъде намерена на корпоративния уебсайт www.cez,bg в секциите „Бъдете информирани“ и „Цени“ (Разяснение на цените).

 

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg