ЧЕЗ влага над 1 млн. лева в подмяна на увредени при кражба кабели в София

Инвестициите ще подобрят доставките на електроенергия за 44 000 клиенти, включително ДАНС, Правителствена болница и болница „Токуда”

"ЧЕЗ Разпределение България” АД реализира през юли и август инвестиции в обем на над 1 милион лева в подмяна на увредени при кражба кабели на територията на град София. Благодарение на инвестициите ще се гарантира сигурността на електрозахранването на над 44 000 клиенти на ЧЕЗ.

„Проблемът с кражбите и посегателствата над наши съоръжения е изключително сериозен и засяга не само ЧЕЗ, но и цялото общество. Подобен род престъпления излагат на опасност сигурността на доставките и причиняват неудобства на многобройни домакинства и фирми. Още по-лошото е, че загубите, които компанията регистрира, намаляват възможностите й за инвестиции в развитие и модернизация на мрежата, което допълнително ощетява клиентите ни”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

В началото август бе завършен проект на стойност 600 хиляди лева за подмяната на увредени кабели, с дължина 32 километра, от подстанция „Студентски град“ в София. С направената инвестиция ще се гарантира сигурността на захранването на 19 000 клиенти в района. Подмяната на кабелите се налага заради поредното, престъпно посегателство върху съоръженията, стопанисвани от ЧЕЗ. При кражба на 17.03.2013 г. кабелите бяха обелени, в резултат на което в колектора възникна пожар и сигурността на захранването бе намалена.

През август започнаха строително-ремонтните дейности по подмяна на други 31 километра увредени при кражба кабели от подстанция „Пионер“. Инвестицията възлиза на 550 хиляди лева. Създаден е специален режим за работа в по-кратки срокове, тъй като подстанцията обслужва близо 25 хиляди домакинства и важни сгради като ДАНС, Правителствена болница и болница „Токуда“, както и участъци от столичната мрежа на градския транспорт.

От началото на годината ЧЕЗ вложи 23 милиона лева в рехабилитация, поддържане и обновяване на електроразпределителната мрежа на град София, а други 41 милиона лева предстои да бъдат реализирани до края на годината. Общо, от стъпването на компанията на българския пазар до този момент, ЧЕЗ е инвестирала 360 милиона лева в електроразпределителната инфраструктура на София.

От ляво на дясно: Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал, Томаш Хробак - Трети секретар, Завеждащ политически отдел, Заместник-посланик на Република Чехия в България, Велина Белева - Зам.-кмет на район „Студентски”, Дончо Барбалов - Заместник-кмет по направление “Финанси и стопанска дейност” в Столична община, Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал, Томаш Хробак - Трети секретар, Завеждащ политически отдел, Заместник-посланик на Република Чехия в България,  Велина Белева - Заместник-кмет  на  район „Студентски”, Дончо Барбалов - Заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност” в Столична община, Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Инж. Йордан Тонев от "ЧЕЗ Разпределение България" АД обяснява разликата между подменения и новия кабел на Велина Белева и Дончо Барбалов  от Софиска община.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg