ЧЕЗ изпълнява план за подмяна и модернизация на своите съоръжения от критичната електроенергийна инфраструктура в София

Ще бъдат разгледани всички искания на клиенти, подадени по реда на Общите условия

ЧЕЗ ще разгледа всички жалби на клиенти, подадени по реда на Общите условия. Клиентите имат право да подадат сигнал или жалба за повредени електроуреди в рамките на три дни след настъпването на повредата. Всички сигнали ще бъдат разгледани и решени.

Най-вероятната причина за аварията на 12.08.2013 г. е свързана с голямата възраст на съоръженията от критичната инфраструктура на София. Електроенергийните съоръжения в столицата са проектирани през 70-те години и са въведени в експлоатация в периода 1973-1987 г. при среден експлоатационен живот средно 30 години. Това са 26 подстанции и 30 километра кабели 110 киловолта.

От 2012 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД реализира стратегия за подобряване на експлоатационното състояние на елементите от критичната инфраструктура. Оценките показват, че подмяната и модернизацията на тези съоръжения ще изисква инвестиции в размер на 130 милиона лева през следващите 10 години.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg