ЧЕЗ влага 1,4 милиона лева в 32 инвестиционни проекта в Западна България през август

Компанията ще инвестира над 450 хил. лева за подобряване на електрозахранването в столицата

„ЧЕЗ Разпределение България” АД започва през месец август 32 инвестиционни проекта на територията на Западна България на обща стойност 1,4 млн. лева. Най-много средства ще бъдат вложени в Северозападна България – 645 хил. лв. За електроразпределителния регион на град София са заделени 456 хил. лв., а за Северозападна България - 302 хил. лв.

„Зачителна част от инвестициите през август ще бъде предназначена към подобряване на електрозахранването в София. Дружеството ще стартира два проекта за подмяна на кабели в районите „Триадица” и „Панчарево” на обща стойност близо 300 хил. лева, а в подмяната на кабели от подстанция „Орион”, които са увредени при посегателства, ще бъдат вложени 120 хил. лева. Крайната цел на всички тези проекти е да повишим надеждността на електрозахранването за нашите клиенти“, каза  Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Сред основните обекти, стартиращи в други райони на Западна България, са реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост в селата Ореховица, Област Плевен и Медковец, Област Монтана.  Двете инвестиции ще бъдат съответно в обем на 130 хил. лева и 150 хил. лева. За присъединяване на нови клиенти на територията, обслужвана от ЧЕЗ, през август са заделени 273 хил. лв.

ЧЕЗ е един от най-големите инвеститори в енергетиката на страната. Досега компанията е вложила над 680 млн. лева в ремонт и модернизиране на мрежите и в подобряване на услугите в Западна България. Заедно с инвестициите в приватизацията на ТЕЦ "Варна" и на електроразпределителните дружества, общият обем на инвестициите надхвърля 1,7 млрд. лева.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg