Доброволци от ЧЕЗ подмениха крушките в детска градина във Видин

В резултат на акцията разходите за осветление на детска градина "Синчец" ще намалеят 7 пъти

Служители на ЧЕЗ закупиха и монтираха с доброволен труд 95 енергоспестяващи електрически крушки във видинската детска градина „Синчец“. В резултат на акцията разходът на електроенергия за осветление в детското заведение ще бъде намален 7 пъти. Икономията ще бъде усетена най-вече през есенно-зимния период.

„Винаги сме щастливи, когато имаме възможност да допринесем за подобряване на условията за живот на децата. Надявам се средствата, които ще бъдат спестени благодарение на новите крушки, да бъдат вложени  в дейности и приспособления, които ще направят престоя на малчуганите в градината по-приятен и уютен“, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Инициативата  е част от дългосрочната програма на ЧЕЗ за насърчаване на доброволчеството и подкрепа за местните общности и децата. В рамките на програмата, през декември 2012 г., служители на компанията замениха с енергоспестяващи 135 електрически крушки в детска градина „Зорница“ в града, а година по-рано, по време на „Седмицата на доброволчеството в ЧЕЗ“, бяха освежени съоръжения за игра в двора на ОДЗ „Щастливо детство“.

При представянето на резултатите от доброволческите инициативи на ЧЕЗ във Видин Петър Докладал отбеляза и извършените инвестиции в мрежите. От началото на годината до момента ЧЕЗ е вложила близо 690 хил. лева в поддържане, реконструкция, развитие и модернизация на електроразпределителната мрежа в Област Видин. От тях в Община Видин са вложени 150 хил. лева. Сред по-големите обекти, реализирани през първите месеци на годината, са реконструкцията и модернизация на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в селата  Синаговци и Плешивец, Община Ружинци. В резултат на изпълнението им е подобрено електрозахранването на близо 500 клиенти в района.

До края на 2013 г. ЧЕЗ планира инвестиции в размер на 490 хил. лева  за Област Видин. Предвидена е подмяната на 20 000 м от въздушна електропроводна линия „Борел”, на стойност приблизително 100 хил. лева, с чиято реализация ще бъде подобрено  електрозахранването на 573 клиенти. До Нова година предстои да бъде направена и реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла от два трафопоста в с. Майор Узуново. Обектът възлиза на около 240 хил. лева и с изпълнението му ще бъде подобрено електрозахранването на 215 клиенти на ЧЕЗ.

Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и Мая Георгиева - Директор на ЦДГ "Синчец", град Видин

Доброволци от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, взели участие в доброволческата инициатива на ЧЕЗ в ЦДГ "Синчец", град Видин

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg