ЧЕЗ започва профилактика на съоръженията си

Чрез подобряването на работата им ще бъде повишено качеството на доставяната електроенергия

ЧЕЗ Разпределение България започва планова профилактика на съоръженията си от 5 август. Проверките и ремонтните дейности ще продължат до края на октомври. Профилактиката ще се извърши с цел спазване на нормативните изисквания за експлоатация и поддържане на съоръженията и подобряване на състоянието им.

"В периода на профилактиката ще има временни прекъсвания на електрозахранването на нашите клиенти, като те ще бъдат уведомени за това по установения ред. Поднасяме извинения на потребителите за създадените неудобства, но уверяваме, че в дългосрочен план качеството на доставяната електроенергия ще бъде подобрено и прекъсванията на електрозахранването ще намалеят“, каза Виктор Станчев - Директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

По време на профилактиката се преглеждат съоръженията на компанията, а резултатите от проверките се анализират и се определят необходимите видове дейности и ремонти, както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация. Всички повредени съоръжения се подменят.

Клиентите на компанията могат да се запознаят с графика на планираните прекъсвания на електрозахранването, който и в периода на профилактика ще се публикува ежеседмично в средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата www.cez-rp.bg.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg