ЧЕЗ пуска на сайта си уебприложение за самоотчет на електромерите във връзка с новите цени

От 1 август "ЧЕЗ Разпределение България" АД започна извънредно отчитане на измервателните уреди

ЧЕЗ активира на сайта си специално приложение, на което клиентите на компанията могат да декларират данните от самоотчета на електромерите. Приложението се намира на заглавната страница (връзка към формата* за самоотчет - http://www.cez.bg/bg/za-klienta/aktualno/deklarirane-pokazania-2013.html), както и в секцията „За клиента”, подсекция „Актуално”. Приложението ще бъде активно в периода от 1 до 7 август.

Това е една от възможностите, които ЧЕЗ дава на клиентите си, за деклариране на показанията на измервателните уреди във връзка с новите цени на електроенергията от 1 август. Освен чрез сайта на компанията, битовите клиенти могат да подадат информация на денонощната информационна линия на ЧЕЗ - 0700 10 010 (меню 2), по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 или в Центровете за обслужване на клиенти.

Желаещите да направят самоотчет трябва да информират ЧЕЗ за данните от измервателния уред (по всички тарифи), клиентски номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.

„В изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията, считано от 1 август, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна и извънредно отчитане на средствата за търговско измерване. Ангажирани са допълнително 356 отчетници. Те, както и служителите в телефонния център, ще работят с удължено работно време, включително и през почивните дни. Който желае, обаче, може сам да отчете и да декларира данните си“, каза Петър Баран - Главен оперативен директор на „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. Графикът на извънредния отчет е публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, информация може да се получи и в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, както и на телефон 0700 10 010.

*

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg