ЧЕЗ започва извънреден отчет на електромерите във връзка с новата цена на електроенергията

Потребителите имат възможност сами да отчетат показанията на измервателните уреди

В изпълнение на решението на ДКЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията, считано от 1 август, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва извънредно отчитане на електромерите. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg  до края на деня, информация може да се получи в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на телефон 0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 356 служители. Всички отчетници и служители в колцентъра на ЧЕЗ ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

„За да гарантираме на клиентите си максимална коректност при фактурирането на консумираната електроенергия, им даваме възможност да отчетат сами показанията на електромерите си. Желаещите да се възползват от това, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията между 1 и 7 август на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667, през уеб-сайта www.cez.bg и в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ“, каза Петър Баран - Главен оперативен директор на „ЧЕЗ България“ АД.

Потребителите, които ще се възползват от предоставената възможност, трябва да посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски номер, дата на отчитане, трите имена на титуляр и адреса на обекта, за който се декларират показания.

Фактурите ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg