ЧЕЗ подкрепя младите хора и образованието в страната

Компанията подпомага създаването на качествени кадри в българската енергетика

ЧЕЗ прилага дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, в рамките на която  осъществява редица инициативи за подкрепа на младите хора и образованието в България. Компанията е в партньорство с Технически университет – София, Софийски университет, както и с някои средни училища в страната. В началото на тази година стартира кампания за подкрепа на професионалното образование, в рамките на която ЧЕЗ раздаде месечни стипендии на дванадесетокласници от 5 професионални гимназии в Западна България.

"Младите хора са бъдещето на България. ЧЕЗ е социално отговорна компания и за нас е изключително важно да работим в посока създаване на качествени кадри в българската енергетика и развиването на образованието и учебните програми в тази сфера“, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Тази година ЧЕЗ стартира програма за целеви дарения на читалища в Западна България, за да запази важната им роля и днес – да провокират у децата интерес към четенето и да градят национално самосъзнание. Компанията подкрепя фондацията „Заедно в час“, чиято цел е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество.

ЧЕЗ редовно провежда и стажантска програма във всички дружества на компанията. Само през 2012 г. кандидатстваха над 400 човека, а общо за последните четири години желаещите за  стаж в компанията бяха малко над 1600 души. На най-талантливите от тях бе предоставена възможност за работа в структурите на ЧЕЗ в България.

Петър Докладал (в средата) - Регионален миниджър на ЧЕЗ за България, раздава месечни стипендии на дванадесетокласници от 5 професионални гимназии в Западна България.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg