Служители на ЧЕЗ спасиха защитен вид змия

Животното е потърсило убежище от дъждовете в електрическо табло в село Соволяно, област Кюстендил

Двама служители на ЧЕЗ спасиха защитен вид змия, като я извадиха от електрическо табло в село Соволяно, област Кюстендил. Спасеният екземпляр е от редкия, застрашен вид смок - мишкар. Акцията е проведена на 10 юли. Информацията за смока е подадена от служител, който отчита електромери. Той е открил змията в електрическо табло и я е заснел с мобилния терминал, с който отчита данните на електромерите.

Таблото се намира в ливада, която е била силно оросена от дъждовете и смокът очевидно е потърсил убежище на сухо и топло място (таблата са идеални за целта). Змията се е промъкнала през един от отворите за кабели в долната страна на таблото. По съоръжението не са нанесени щети, не е засегнат и процесът на отчитане на електромерите на клиентите на ЧЕЗ от селото.

„ЧЕЗ има отговорно отношение към опазването на биологичното разнообразие и предприема незабавни мерки при всеки подаден сигнал за съоръжения на компанията, застрашаващи животните”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Смокът - мишкар е включен в приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие, обнародван в брой 77 на Държавен вестник от 2002 г., както и в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива природа и естествени местообитания, приета на 19.09.1979 г. в Берн. Видът е включен също в Червената книга на България в категория “застрашен вид”, както и в европейската Червена книга.

Дивите животни не рядко предизвикват аварии по съоръжения на ЧЕЗ. През август, миналата година, огромен смок остави без електричество над 2 600 клиенти на ЧЕЗ в района на Ботевград. През юни, същата година, катерица стана причина 15 пъти да спира електрозахранването на жителите на кв. „Симеоново” в рамките на три дни.

Сигнали за опасни за животните и хората проводници и стълбове могат да бъдат подавани на денонощната информационна линия на компанията 0700 10 010 и на имейл zaklienta@cez.bg.