ЧЕЗ и Камарата на строителите обсъдиха възможностите за по-бърза реализация на инвестиционните проекти

Подобряването на комуникацията с деловите среди е сред приоритетите в политиката на компанията

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал и председателят на Камарата на строителите в България (КСБ) - инж. Светослав Глосов, обсъдиха на работна среща възможностите за облекчаване на съгласувателните режими, с цел съкращаване на сроковете при реализацията на инвестиционни проекти.

"За нас е изключително важно да поддържаме партньорски и прозрачни отношения с бизнеса. Ние сме доставчик на жизненоважна услуга и осъзнаваме своя ангажимент пред обществото и икономиката на страната. Готови сме да търсим решения за всеки казус в рамките на нашите компетенции", каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„Оптимизирането на процедурите е от изключително значение за строителните фирми, защото това ще позволи по-бърза реализация на инвестиционните проекти на строителните предприемачи в труден за тях период”, заяви Светослав Глосов - Председател на КСБ.

Подобряването на комуникацията с деловите среди е сред приоритетите в политиката на ЧЕЗ от началото на годината. През юни мениджъри и експерти на компаниите от групата на ЧЕЗ разговаряха с над 250 бизнесмени от различни райони на Западна България.

Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България и Светослав Глосов - Председател на КСБ, по време на работната среща.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg