Потребителският съвет на ЧЕЗ обсъди отчитането на електромери и фактуритe за електроенергия

Потребителският съвет на ЧЕЗ обсъди отчитането на електромери и фактурите за електроенергия

Участниците в консултативния орган дискутираха възможностите за подобряване на обслужването в Западна България

Контролът върху отчитането на електромерите и точното отразяване на показанията в месечните фактури на клиентите на ЧЕЗ бяха обсъдени на второто заседание на Потребителския съвет към "ЧЕЗ България". На събитието присъстваха представители на неправителствени организации, експерти, потребителски и браншови организации. Специални гости на заседанието бяха Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България и Радослав Димитров, енергиен омбудсман на ЧЕЗ.

Компанията представи пред участниците в съвета мерките, които взема дружеството, за да контролира процеса на отчитане и да ограничи възможностите за грешки. От своя страна, консултативният орган даде конкретни препоръки за неговото подобряване и разясняване сред клиентите на ЧЕЗ, които ще бъдат обсъдени на следващо заседание.

„Потребителският съвет е платформа за широки дискусии между представители на гражданското общество, бизнеса и компанията за това как да подобрим качеството на обслужването и да повишим доверието на клиентите към ЧЕЗ. Мненията и предложенията, които чухме днес, са много ценни за компанията“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ има утвърдена система на отчитане на показанията, която гарантира, че данните на измервателните устройства не могат да се манипулират. В резултат на автоматизираните контролни механизми, въведени от дружеството, процентът на грешка е минимален. Изчисленията показват, че средно на месец се извършват корекции на едва 0,7% от фактурите на стопанските потребители и 1,4% от тези на битовите. Компанията осъществява и редовни проверки по своя инициатива, както и по получени сигнали, като само за първите 5 месеца на 2013 г. са направени близо 200 000 проверки.

Потребителският съвет към ЧЕЗ бе учреден на 23 май 2013 г. в продължение на политиката на дружествата от групата на ЧЕЗ да подобряват обслужването и комуникацията с клиентите.

PR