ЧЕЗ беше домакин на работен обяд на обществения съвет на жените в бизнеса

Със специалното домакинство на ЧЕЗ днес бе проведен работен обяд на Обществения съвет на жените в бизнеса. 

„В енергийния сектор малко жени заемат ръководни постове и за нас е удоволствие да популяризираме добрите практики за развитието на жените в бизнеса. Едно от дружествата на ЧЕЗ Груп в България се ръководи именно от жена – Кремена Стоянова – Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД. „ каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

На работния обяд Петър Докладал представи дългосрочната стратегия за корпоративна социална отговорност на компанията.  Сред основните й приоритети са активните мерки в областта на енергийната ефективност, грижата за околната среда и здравословния начин на живот. Като част от дългосрочния проект „Инвестираме в България”, ЧЕЗ предприема дейности по подобряване на градския облик в столицата и други градове, чрез изрисуване на електрическите табла по улиците.  Централен фокус на политиката на компанията са инвестициите в децата, подкрепата на образованието и спорта за подрастващи.

Като социално ангажирана компания, съпричастна към нуждите на обществото, ЧЕЗ редовно провежда и доброволчески акции, насочени към облагородяване на градската среда, детски градини, старчески домове и др.

 

PR