Мениджъри на ЧЕЗ разговаряха с представители на бизнеса в Плевен и Ловеч

Срещите на ръководството на ЧЕЗ с местния бизнес в областните градове на територията на Западна България продължават

Очакваните промени, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия, процедурите по изкупуване на енергийни съоръжения и по присъединяване към електроразпределителната мрежа бяха сред основните теми, обсъждани по време на срещите на мениджъри на ЧЕЗ с бизнесмени от Плевен и Ловеч. Индивидуални консултации бяха проведени с над 60 фирми от двете области.

„Благодаря на всички представители на бизнеса, които се включват в нашата инициатива и споделят своите въпроси, казуси и препоръки. За мениджърите от ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение тези срещи са изключително ценни. Убеден съм, че именно диалогът ще ни позволи да намерим верните решения и да подобрим обслужването на бизнеса на територията на Западна България”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Дискусиите с бизнесмени в областните градове на територията, обслужвана от компанията, са част от инициативата на ръководството на дружествата на ЧЕЗ в България да се подобри комуникацията с деловите среди. Първите срещи се състояха на 4 юни с представители на фирми от областите Благоевград и Кюстендил. Инициативата ще продължи в други градове на Северозападна България.

От стъпването си на българския пазар преди осем години ЧЕЗ е вложила 680 милиона. лева в ремонт и модернизиране на мрежите и подобряване на услугите. Подменени саблизо 20 хиляди километра кабели, а технологичните загуби са понижени от 22% до 12,77%.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg