ЧЕЗ обявява графика си за подмяна на електромери всяка седмица

ЧЕЗ обявява всяка седмица графика за подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Информацията е публикувана в медиите и на корпоративния уебсайт www.cez-rp.bg.

Компанията моли клиентите си да осигурят представител на домакинството, за да присъства на подмяната и да подпише констативния протокол, който ще бъде съставен при подмяната. В случай, че клиентите нямат възможност да присъстват, електромерите се подменят в присъствието на двама независими свидетели и констативните протоколи за подмяна се изпращат с куриер срещу обратна разписка.

"Подмяната на електромери с нови или с такива, преминали периодична проверка, е от полза за клиентите, защото гарантира качество и точност на измерването. По този начин компанията изпълнява своето лицензионно задължение да поддържа средствата за търговско измерване в добро състояние, съответстващо на нормативните изисквания", каза Илиян Мутафчиев - Директор “Мерене и управление на данните“ в ЧЕЗ Разпределение България.

ЧЕЗ е задължена да извършва подмяна на електромерите на всеки шест години. През 2012 г. ЧЕЗ Разпределение България подмени 300 000 средства за търговско измерване на територитята на Западна България. Всеки месец дружеството подменя  25 000 електромера.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg