Потребителски съвет ще подобрява обслужването в ЧЕЗ

В новия консултативен орган участват представители на неправителствени, потребителски организации, експерти и браншови организации

На 22 май 2013 г. бе учреден Потребителски съвет към ЧЕЗ България. Новият консултативен орган ще изследва затрудненията пред клиентите, както и техните препоръки, ще консултира компаниите на ЧЕЗ в България с цел провеждане на по-ефективна потребителска политика, ще дава становища и ще прави предложения за подобряване на обслужването на ЧЕЗ в Западна България.

„Новият консултативен орган ще работи в тясно сътрудничество с потребителските организации в страната, с експерти и с всички, които са приели защитата на правата на потребителите за своя кауза. Убеден съм, че това ще бъде един работещ, ефективен и полезен орган, който ще ни позволи да застанем по-близо до клиентите, да се вслушаме по-внимателно в техните препоръки и да се съобразим с техните изисквания”, каза при учредяването на съвета Тодор Матев - Председател на Потребителския съвет.

Постоянният състав на съвета, който ще се състои от 12 членове, ще провежда не по-малко от 3 годишни срещи за обсъждане необходимите промени в клиентската политика на компанията. На всяко заседание ще могат да присъстват и гости, които проявяват интерес към темите от дневния ред.

На първото заседание на Потребителския съвет бе подписан Меморандум за сътрудничество между ЧЕЗ и постоянните членове на Потребителския съвет - Асоциацията „Активни потребители“, Независимия съюз на потребителите в България, Института за енергиен мениджмънт и Българската камара на енергетиците.

В работата си Потребителският съвет ще следва принципите, заложени във "Визията за европейските потребители на енергия до 2020 г." . Тя бе приета в края на 2012 г. от Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) и се основава на надеждност на доставките на електроенергия, достъпност чрез ясни тарифи, разбираемост при представянето на информацията и защита на правата на клиентите.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg