ЧЕЗ стартира международно, арбитражно, инвестиционно дело срещу Албания

16 май 2013 г., Прага

Днес ЧЕЗ уведоми албанската страна за решението си да търси компенсация чрез Международния арбитражен съд за щетите, причинени от незащитените инвестиции в елетроразпределителната компания CEZ Shpërndarje, в съответствие с Договора за енергийната харта.

Хартата,  договорена през 1995 г. и ратифицирана, както от Чешката Република, така и от Албания, урежда защитата на международните инвестиции в енергийния сектор. Арбитражното производство е официално стартирано посредством изпращане на "известие за арбитраж". Това, обаче, не изключва евентуално извънсъдебно споразумение между страните.

В началото на февруари ЧЕЗ информира албанското правителство за намерението си да стартира арбитражно производство, след като на 21 януари албанският енергиен рагулатор взе решение да отнеме лиценза на CEZ Shpërndarje. Впоследствие регулаторът назначи администратор, който пое контрола върху компанията – включително върху процеса за вземане на решения и отговорността за всички нейни дейности, под надзора на регулаторната комисия. Така администраторът придобива всички права на корпоративните ръководни органи. Албанското звено на ЧЕЗ вече е изключено от групата на ЧЕЗ, следователно дейността на дружеството не оказва влияние върху цялостните резултати на групата.

Барбора Пулпанова, говорител на ЧЕЗ

 

В началото на 2012 г. ситуацията в Албания се усложни, когато, пради голямата суша от миналата година, албанската държавна елетрическа компания - KESH, беше принудена да внася ток на значително по-високи цени, което я докара до ръба на фалита. Компанията не би оцеляла без получаването на финансова помощ от албанското правителство. Местните власти направиха опит да решат проблема в началото на тази година, като взеха безпрецедентно за Европа решение: всички разходи бяха прехвърлени върху чуждестранния инвеститор, ČEZ Shpërndarje. В резултат на това, на 1 януари 2012 г., местният регулатор нареди цената, която чуждият инвеститор плаща на KESH, да бъде увеличена с 91%. След напрегнати преговори, отрицателното въздействие беше частично облекчено, чрез новото решение на регулатора да намали цената на консумирана електроенергия, предоставена от държавните електроцентрали на KESH от 2 830 на 2 200 лека/MWh, което свали годишния ръст на цената от 91% на 49%. Допълнително е одобрено проучване, което определя първоначалната стойност на лошия дълг. От друга страна, заповедта на албанската данъчна служба за налагане на санкция от 4 милиарда лека (прибл. 28 милиона евро) за неплатени данъци и глоби и още 430 милиона лека (прибл. 3 милиона евро) за неизпълнение на договорения внос на електричество, доведе до нов обрат по въпроса. В началото на октомври 2012 г. групата на ЧЕЗ смени Надзорния съвет и Борда на директорите на ČEZ Shpërndarje, като замени членовете им с независими експерти, за да намали напрежението по време на преговорите.

В петък - 16 ноември 2012 г., след поредица неуспешни преговори с албанската страна, ČEZ Shpërndarje прекъсна подаването на ток към всички държавни албански "В и К"-дружества, които имаха неплатени сметки за ток. Но намесата на албанската полиция блокира стъпките по прекъсването на елетроснабдяването на съоръженията и дори арестува шестима служители на ČEZ Shpërndarje по обвинения в престъпление, повдигнати от "В и К"-дружествата, на основание злоупотреба с доминиращо положение. На следващия ден, с безпрецедентна съдебна заповед, ČEZ Shpërndarje беше принудена отново да свърже електроподаването към всички "В и К"-дружества и други правителствени институции. На 21 януари 2013 г. албанският регулатор отне действащия лиценз на ČEZ Shpërndarje и назначи администратор, който, под надзора на регулатора, пое контрола върху управлението на компанията, включително и върху процесите по вземане на решения и отговорността за дейността на дружеството, като по този начин пое правомощията на корпоративните ръководни органи.