ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че могат да разсрочват задълженията си

Електрозахранването не се прекъсва в периода на разсрочване

ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че предлага гъвкави планове за разсрочено плащане, от които могат да се възползват всички клиенти, затруднени да заплатят задълженията си в установените срокове.

Протокол за разсрочване на плащанията може да бъде сключен във всеки Център за обслужване на клиенти на дружеството. Компанията уверява, че електрозахранването няма да бъде прекъсвано за периодите, за чиито суми е договорено разсрочване.

Повече информация за предлаганите от ЧЕЗ планове за плащане на  задълженията на вноски може да бъде получена на денонощната информационна линия 0700 10 010.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg