Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България: Кражбите сериозно застрашават сигурността на електрозахранването

Какво представлява критична инфраструктура в София и какви могат да бъдат последиците от повреждането й?

Под критична инфраструктура ние разбираме структура, която е критична за функционирането на София и на големи групи от населението, тъй като тя оказва съществено влияние върху сигурността и живота на хората. Специално за София това е една 30-километрова, високоволтова мрежа от 150 киловолта и 26 подстанции. По-популярно - това е захранването на цялата централна част на столицата и осигурява електроснабдяването на няколко стотин хиляди софиянци, включително и на идеалния център на града. Това е електроснабдителната система, която осигурява сигурността на функциониране на държавата - електроснабдяването на Народното събрание, на Министерски съвет, Президентството. Към нея, ние от ЧЕЗ Разпределение, добавяме и мрежата, която е на средно напрежение, тъй като тази мрежа в центъра на София не е подменяна от над 80 години.

Какво е състоянието на тази критична инфраструктура?

Второто понятие, което ние влагаме в понятието критична инфраструктура е, че тя е в критично състояние. Кабелите 110 киловолта са от 70-те години на миналия век, докато инфраструктурата, която е за средно и ниско напрежение, която захранва домовете на софиянци и важните правителствени учреждения, е на възраст над 80 години.

Какъв е експлоатационният  период на тези съоръжения? Надхвърлен ли е вече?

В чисто счетоводен план, периодът е надхвърлен, но тя продължава да работи и създава известни рискове. Подобен риск имахме в края на 2011 г., което наложи нашата компания да подходи стратегически към нея и съвместно със специалистите от Електроенергийния системен оператор и Софийска община разработихме стратегията за развитие и подмяна на тази инфраструктура.

Какви инвестиции са нужни за модернизиране на тази мрежа? В какъв срок трябва да се направят тези инвестиции, за да няма опасност от аварии? Кой трябва да направи инвестициите?

Опасност от аварии винаги има при това състояние, но въпросът е да минимизираме този риск. А стойността на необходимите инвестициите, по наша преценка, е около 130 милиона лева. Това не може да стане бързо и лесно. Тази година ЧЕЗ инвестира 8 милиона лева в тази инфраструктура.

Може ли да се използват европейски средства за подобряване на този вид инфраструктура?

В ЕС е приет подходът бенефициент да бъдат общините. Имаме много добро разбиране със Софийска община и, ако намерим правилния подход, това действително ще облекчи и ще ускори тези процеси.

Продължават ли кражбите на кабели и те част от другата инфраструктура ли са или част от критичната?

Въпросът за кражбите на кабелите е особено болезнен за нас като енергетици. Те създават критично състояние на електроснабдяването, застрашават сериозно неговата сигурност. За миналата година бяха откраднати съоръжения за няколко милиона лева, които, ако бяха вложени в критична инфраструктура, щяха да облекчат сериозно положението. Вместо това, ние инвестираме за да възстановим нормалното състояние. Само в момента имаме критично положение на южните райони, защото подобни посегателства на кабелите доведоха до пожари и създаване на сериозни рискови състояния. За миналата година над 54 000 литра масло беше източено от съоръженията и това са едни сериозни загуби, които в края на краищата се плащат от хората, които ние електроснабдяваме.

Как може да се предотвратят, да се намалят тези кражби? Имаше опити със закони да не се приемат тези откраднатите кабели и т. н. Но ...?

Искам да отбележа, че законодателят добре свърши работата си и поне по отношение на металите има доста строги действия. Но сега, в момента, посегателствата са върху трансформаторното масло, което недобросъвестни граждани използват за гориво за автомобилите си. Ние предприемаме мерки в тази посока, чисто технически, организационни, с цел да ограничим тези опасности.

Какъв период е необходим, за да се модернизира инфраструктурата?

Отчитайки, че това струва доста пари и ще натовари допълнително цената, макар и минимално, нашите планове са до 10 години София да има заслужаваща инфраструктура, която да даде едно перспективно развитие за следващите 30 години на столичния град.

А сега има ли критична опасност да се появят аварии в нея?

Аварии винаги могат да се появят, но ние полагаме необходимите грижи и се стремим да минимизираме този риск, тъй като рискът винаги съществува.

Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България" АД