Омбудсманът на ЧЕЗ се срещна с клиенти на дружеството в Монтана

Радослав Димитров продължава инициативата "Дни на отворените врати" в Западна България

В Деня на отворените врати в Монтана, Енергийният омбудсман на ЧЕЗ в България - Радослав Димитров, се срещна с клиенти на дружеството в сградата на местния Клиентски център на компанията. Това е шестият град, в който Енергийният омбудсман осъществява лични срещи с потребители, след приемните в София, Благоевград, Враца, Перник и Плевен.

„Практиката показа, че прекият диалог с клиентите, обсъждането на всеки отделен казус и съветите, които получаваме, са от изключително значение за компанията и подобряване на отношенията с потребителите. Ще продължа откритите разговори с хората и в други градове“, каза Радослав Димитров.

Той е първият Енергиен омбудсман в България. Основната му функция е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси от някоя от компаниите на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. От създаването на новата институция на 11 март, омбудсманът е получил 226 сигнала. От тях вече са обработени и разгледани 117, а 105 клиенти вече са получили отговор.

Потребителите на ЧЕЗ в Западна България могат да подават сигнали и предложения към Енергийния омбудсман на ЧЕЗ на тел. 02/8958450, факс 02/8959770, по електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 140. Клиентите ще бъдат информирани за решението на омбудсмана най-късно до 30 работни дни, след подаване на сигнала. Становището на омбудсмана е задължително за всички компании от групата на ЧЕЗ в България.

Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg