Омбудсманът на ЧЕЗ ще се срещне с клиенти в Монтана

Компанията продължава открития диалог с потребителите от Западна България

На 26 април - петък, от 10.30 ч. до 13.00 ч. Енергийният омбудсман на ЧЕЗ - Радослав Димитров, ще се срещне с клиенти на компанията в град Монтана. Срещите ще се състоят в Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ на ул. „Ал. Стамболийски“ № 45А. Списъкът, в който трябва да се запишат желаещите да разговарят с омбудсмана, ще бъде на разположение в клиентския център от сутринта в четвъртък - 25 април. Срещите на Радослав Димитров в Монтана са част от инициативата на омбудсмана „Дни на отворените врати”.

От създаването на институцията „Енергиен омбудсман” на 11 март до момента Радослав Димитров се срещна с клиенти на компанията в София, Благоевград, Враца, Перник и Плевен. Инициативата „Дни на отворените врати” ще продължи и в други градове на Западна България, като датите на всяка среща ще бъдат предварително оповестявани.

Клиентите на ЧЕЗ в Западна България могат да подават сигнали и предложения към Енергийния омбудсман на ЧЕЗ на тел.02/8958 450, факс 02/8959 770, по електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 140. До 5 работни дни клиентите ще бъдат уведомявани дали сигналите им ще бъдат разгледани от омбудсмана, а за решението му по всеки казус ще бъдат информирани най-късно до 30 работни дни, след подаване на сигнала. Становището на омбудсмана ще бъде задължително за всички компании от групата на ЧЕЗ в България.

Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg