ЧЕЗ Разпределение България проведе публично обсъждане за промяна в Общите условия

Компанията очаква коментари до 30.04.2013 г.

ЧЕЗ Разпределение България проведе обществено обсъждане на новия проект на Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи, които ще влязат в сила тази година. По време на обсъждането мениджъри на компанията отговаряха на въпроси и приемаха предложения за корекции в проекта. Пропусналите възможността да присъстват могат да изпратят своите коментари до 30.04.2013 г.

Сред предложенията за обновени клаузи в Общите условия е регламентирането на отношенията във връзка с новия начин на изчисляване на цена достъп за стопанските клиенти. Проектът урежда приложението на  Общите условия при промяна на доставчика след пълното либерализиране на пазара. С оглед отразяване на протичащите в обществото процеси и необходимостта от фиксиране на периода за отчитане на електромерите, обсъденият документ предвижда конкретен максимален срок за отчет. В новите условия залягат и промени във връзка с нерегламентираните включвания и незаконното ползване на електрическа енергия.

„Ще разгледаме всички получени коментари и бележки по Общите условия. Поемаме ангажимент да се съобразим максимално с тях, а за тези, които намерим за неприложими, ще изложим своята аргументирана обосновка”, каза Зорница Генова - мениджър "Регулаторни дейности" в ЧЕЗ.

Становища и предложения по проекта се приемат на телефон 0700 10 010, във всички Центрове за обслужване на клиенти, по пощата на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, стая 502, както и на електронна поща office-regulatory@cez.bg.

След окончателното им оформяне и приемане от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Общите условия ще бъдат внесени за окончателно одобрение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg