ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение представиха пред ДКЕВР аргументите си за запазване на лицензиите

Дружествата заявиха желание и готовност да продължат да работят в страната

Днес, 16 април, в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) се състоя открито изслушване на компаниите „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Ръководителите на двете компании представиха пред членовете на регулатора своите аргументи в защита на лицензиите на ЧЕЗ в България. Според тях пропуските, в които ги упреква ДКЕВР, са по-скоро формални. Въпреки това са изпълнили в срок предписанията и са отстранили последиците от посочените от регулатора нарушения.

„Тук сме, за да потвърдим, че ЧЕЗ желае да продължи да работи в страната и да осигурява качествено електроснабдяване за хората от Западна България. Вярваме, че след като комисията се запознае с предоставените от нас документи и предприети мерки, ще прекрати процедурата по отнемане на лиценза“, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Той уточни, че българският закон ясно е предвидил, че отнемането на лиценза може да се случи само, когато са налице много сериозни основания като поставяне в опасност на сигурността на снабдяването с електрическа енергия, системно нарушаване на лицензионните условия, неизпълняване на инструкциите на регулатора или предоставяне на невярна информация в заявлението за издаване на лицензията.

„Отнемането на лиценз е възможно най-крайната мярка срещу една компания. Нито една от многобройните проверки, извършени през последните два месеца в дружествата на ЧЕЗ в България, не установи подобни сериозни нарушения”, допълни Петър Докладал.

Изявленията на мениджърите на ЧЕЗ могат да бъдат намерени на сайта на компанията www.cez.bg в секция „Новини“.

От стъпването си на българския пазар преди 8 години ЧЕЗ се утвърди като един от най-големите инвеститори в енергетиката. Дружествата на ЧЕЗ са вложили в страната над 1,7 милиарда лева. Над 650 милиона лева бяха инвестирани в обновяване, модернизиране и разширяване на мрежата и подобряване на обслужването. Благодарение на тези инвестиции бяха обновени 30% от електроразпределителната мрежа, подменени са близо 20 000 км кабели, а технологичните загуби са намалени до 12,77%. Значително бяха подобрени и показателите за качество на доставките, като продължителността на непланираните прекъсвания бе намалена 3 пъти. От  2008 г. до края на 2012 г. са изградени 1 020 трафопоста и са присъединени 31 967  нови потребители.

ЧЕЗ увеличи броя на местата за плащане в Западна България от 219 на над 1 300 и откри 32 Центъра за обслужване на клиенти. Разработени бяха близо 100 нови услуги, 32 от които могат да бъдат заявявани на денонощна телефонна линия 0700 10 010. През 2010 г. бе въведена нова клиентска система SAP, с която процесите по обслужване бяха оптимизирани. През 2012 г. компаниите на ЧЕЗ в България получиха сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008.

Като коректни и надеждни партньори на държавата, на местните власти и на институциите, дружествата на ЧЕЗ в България изплатиха близо 429 милиона. лева данъци и 41 милиона лева дивиденти в периода 2005-2012 г.

За компаниите от групата на ЧЕЗ в България работят близо 3 800 българи.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg