Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с десетки клиенти за месец

Радослав Димитров продължава инициативата Дни на отворените врати

На 11 април се навърши месец от създаването на институцията Енергиен омбудсман на ЧЕЗ. През този период Радослав Димитров имаше Дни на отворените врати в 5 града на Западна България - София, Благоевград, Враца, Перник и Плевен. Той се срещна с десетки клиенти на компанията, които получиха възможност да изложат своите проблеми, както и да дадат предложения за работата на омбудсмана.

„Това беше един много интензивен, динамичен и изпълнен с работа месец. Личните разговори с клиентите и обсъждането на техните казуси и препоръки бяха много ценни за компанията. Ще продължавам да работя по същия начин, както досега – открито и честно, в диалог с хората. Искрено се надявам, че моите усилия ще допринесат за подобряване на обслужването и повишаване на доверието на клиентите към ЧЕЗ”, каза Радослав Димитров – Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България.

До момента Енергийният омбудсман е получил 199 сигнала от потребители на компанията. От тях са разгледани 25% и са изготвени 35 становища за изпращане до клиентите.

Позицията Енергиен омбудсман е част от стратегията на ЧЕЗ за подобряване на обслужването и повишаване на доверието на клиентите, институциите и обществото. Основната му функция е да решава спорове между клиентите и компанията, като той  се ангажира да спазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо компаниите на ЧЕЗ в България. Омбудсманът проверява всеки сигнал, независимо от предходните заключения по него, но не разглежда случаи, които са отнесени към по-други инстанции като Държавната комисия по енергийно и водно регулиране или съда.

Клиентите на ЧЕЗ в Западна България могат да подават сигнали и предложения към Радослав Димитров на тел. 02 8958 450, факс 02 8959 770, по електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 140. До 5 работни дни клиентите ще бъдат уведомявани дали сигналите им ще бъдат разгледани от омбудсмана, а за решението му по всеки казус ще бъдат информирани най-късно до 30 работни дни. Становището на омбудсмана е задължително за всички компании от групата на ЧЕЗ в България.

Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България.