Енергийният омбудсман на ЧЕЗ организира Ден на отворените врати в Плевен

Радослав Димитров обсъди с кмета на града - проф. Димитър Стойков, възможностите за подобряване на обслужването

Първият енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България – Радослав Димитров, се срещна с потребители в Плевен в Деня на отворени врати, който се състоя в петък, 12 април, в клиентския център на компанията в града. В рамките на два часа всеки заинтересован клиент на компанията имаше възможност да проведе личен разговор с омбудсмана и да отправи своите съвети за подобряване на качеството на услугите.

Преди срещата с клиенти енергийният омбудсман запозна кмета на Плевен - проф. Димитър Стойков, с основните функции на омбудсмана. Двамата обсъдиха възможностите за продължаване на ефективната комуникация на ЧЕЗ с общината и за подобряване на обслужването на клиентите в района.

„Благодаря на всички, които дойдоха днес в нашата приемна. Поех ангажимент безпристрастно, компетентно и отговорно да разгледам всеки сигнал. Радвам се, когато при мен идват потребители с конкретни препоръки за подобряването на комуникацията с компанията. Те са най-ценният източник на обратна връзка за качеството на предоставяните услуги“, каза Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България.

Неговата основна функция е да разглежда казуси, в които клиенти на ЧЕЗ настояват за преразглеждане на решенията, взети от компаниите на ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ Електро” и „ЧЕЗ Разпределение”. Становището на омбудсмана е финално и не подлежи на обжалване в рамките на компаниите от групата на ЧЕЗ в България.

Клиентите на компанията могат да подават своите сигнали и да отправят препоръки към омбудсмана на телефон 02 895 8450, факс 02 895 9770, на електронна поща cez.ombudsman@cez.bg  или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 140. Той няма да разглежда случаи, които са отнесени до по-висшестоящи органи като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съда, националния омбудсман или Министерството на икономичеката, енергетиката и туризма.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg